KẾ HOẠCH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ XÁC ĐỊNH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ AN ẤP NĂM 2023
Ngày 17/10/2023

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ  ; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 13/9/2022 của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Thái Bình về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, trên địa bàn tỉnh Thái Bình;Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Quỳnh Phụ, Ban chấp hành Đảng uỷ xã.

  Ủy ban nhân dân xã An Ấp xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp  có mức sống trung bình năm 2023, trên địa bàn xã năm 2023 cụ thể như sau

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 209
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác