Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, huyện Quỳnh Phụ, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ngày 24/05/2020

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

   Ngày 28/6/2019 các đoàn Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tổ chức tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Tại xã An Vinh, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm có Ông Nguyễn Văn Điều – TUV – BT Huyện ủy, Bà Trần Thị Bích Hằng, Trưởng ban KTXH – HĐND tỉnh, Ông Nguyễn Minh Thắng – HUV, trưởng phòng LĐTB&XH huyện, Bà Đinh Thị Hồng Thái – HUV – Chủ tịch Hội LHPN huyện. Đoàn đại biểu HĐND huyện có Bà Vũ Thị Hoa – HUV – PCT HĐND huyện, Ông Nguyễn Văn Khiêm – CTUBMTTQVN xã Quỳnh Minh, Bà Lê Thị Huyền – Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy – Phó ban KTXH HĐND huyện, cùng lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh, huyện. Cùng dự buổi tiếp xúc có các ông, bà thay mặt cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể và cử tri 4 xã: Quỳnh Xá, An Lễ, Đông Hải và An Vinh.
   

TXCT3.jpg
   (Bà Trần Thị Bích Hằng, trưởng ban KTXH – HĐND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.)
TXCT2.jpg    
  (Bà Lê Thị Huyền – Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy – Phó ban KTXH HĐND huyện báo cáo dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

  Thay mặt Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, Bà Trần Thị Bích Hằng, Trưởng ban KTXH – HĐND tỉnh đã báo cáo trước cử tri tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bà Lê Thị Huyền – Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy – Phó ban KTXH - HĐND huyện báo cáo dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. 
Tại buổi tiếp xúc cử tri các đại biểu vui mừng phấn khởi trước sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện về phát triển kinh tế, xã hội những tháng đầu năm 2019. Các đại biểu cũng đã có những ý kiến, kiến nghị đề nghị HĐND tỉnh, huyện cần quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo giáo dục và đào tạo; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, VSATTP, hỗ trợ tiền phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng dựng NTM. 
  Thay mặt Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
 

Tin liên quan