BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022, KẾT QUẢ THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
Ngày 17/10/2023

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2020-2025 , ban kế toán xã báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2022, kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 211
Tổng số điểm của bài viết là: 850 trong 215 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác