1. Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Văn Phông

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0904742127

  • Nguyễn Văn Động

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0986337846

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Văn Đề

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0919729927

   • Nguyễn Đình Hằng

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0984810398

   1. Công an xã
    • Vũ Công Nguyên

     Chức vụ: Trưởng công an xã

     SĐT: 0912694633

    • Đào Xuân Hiếu

     Chức vụ: Công an xã

     SĐT: 0942991988

    1. BCH quân sự xã
     • 0984738588

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

      SĐT: 0976279316

     • Nguyễn Thế Doanh

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

      SĐT: 0969213109

    2. Trạm y tế
     • Nguyễn Đình Triệu

      Chức vụ: Trưởng trạm y tế

      SĐT: 0984738588

    3. Địa chính - xây dựng
     • Vũ Đình Huy

      Chức vụ: Địa chính xây dựng - GTCT

      SĐT: 0972858566

     • Nguyễn Cao Kiệt

      Chức vụ: Địa chính đất đai – môi trường

      SĐT: 0986474762

    4. Văn hóa -xã hội
     • Nguyễn Tiến Ban

      Chức vụ: Văn hóa – Thông tin- Thể thao

      SĐT: 0387377196

     • Nguyễn Hữu Hoài

      Chức vụ: Lao động thương binh xã hội

      SĐT: 0977780862

    5. Tư pháp - hộ tịch
     • Phạm Văn Điền

      Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

      SĐT: 0915239774

    6. Tài chính - kế toán
     • Đặng Thị Phấn

    7. Văn phòng - thống kê
     • Đào Thị Vui

      Chức vụ: Văn phòng UBND

      SĐT: 0977394988

     • Phạm Văn Định

      Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy, thông kê

      SĐT: 0329655688

   2. Thôn An Ấp
    • Vũ Văn Nính

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0329033653

    • Hoàng Huy Chuân

     Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ

     SĐT: 0766429027

    • Nguyễn Văn Can

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0326512840

    • Nguyễn Xuân Bùi

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0982845903

    1. Thôn Cam Mỹ
     • Nguyễn Văn Hoan

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0789049571

     • Nguyễn Văn Thùy

      Chức vụ: PBT- Chi bộ Trưởng thôn

      SĐT: 0396573094

     • Nguyễn Văn Bằng

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0836523977

    2. Thôn Xuân Lai
     • Nguyễn Bá Việt

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0366070608

     • Nguyễn Văn Đài

      Chức vụ: PBT-Chi bộ Trưởng thôn

      SĐT: 0987317294

     • Nguyễn Thị Phương

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0387625134

    3. Thôn Đông Thành
     • Nguyễn Thế Vũ

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0346218636

     • Nguyễn Quế Tho

      Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

      SĐT: 0986932069

     • Nguyễn Đình Duân

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0358817336

     • Nguyễn Duy Hội

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0984993252

    4. Thôn Thượng Phúc
     • Phạm Văn Vĩnh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0904425446

     • Phạm Tiến Nhận

      Chức vụ: PBT-Chi bộ Trưởng thôn

      SĐT: 0377696571

     • Phạm Trường Toại

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0363981565