Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

- Xã An Ấp chính thức được thành lập ngày 6 tháng 5 năm 1955, xã An Ấp nằm phía Đông huyện Quỳnh Phụ, cách thị trấn Quỳnh Côi 5 km về phía Tây

 + Phía Tây giáp xã Quỳnh Hội huyện Quỳnh Phụ

+ Phía Nam giáp xã An Vinh huyện Quỳnh Phụ

+  Phía Đông giáp xã An Quý và  An Cầu huyện Quỳnh Phụ 

+ Phía Bắc giáp xã Quỳnh Minh và  An Thái huyện Quỳnh Phụ.

- Diện tích đất tự nhiên 576,41ha. Dân số 6566 nhân khẩu, với 1779 hộ. Được chia làm 05 thôn. Trong đó  03 thôn loại 2 và 02 thôn loại 3. Xã có 01 ngôi Đình, 2 ngôi Đền và 05 ngôi chùa, có 01 tôn giáo là  đạo phật hoạt động.

Media/72_AnAp/Images/d29a7d9c-8/0ac87c54b5fa4fa416eb.jpg

- Xã có 1,0 km tỉnh lộ 455 chạy qua.

 + Đường trục xã có 3 tuyến được nhựa hóa rộng 3-5m, với chiều dài 5,5 km;

+ Trục đường thôn có 9 tuyến bê tông hóa rộng 2,8 – 3,5m, chiều dài 6,6 km;

 + Đường nhánh cấp 1 có 16 tuyến  bê tông hóa rộng 2 – 3,5m, chiều dài 13,8 km

+ Đường trục chính nội đồng được bê tông hóa có chiều dài 7,8 km

- Xã có 02 trường học là trường Tiểu học & Trung học cơ sở được sáp nhập năm 2018 thành trường Tiểu học và Trung học cơ sở và trưởng Mầm non

- Cơ cấu kinh tế:

+ Nông nghiệp: 27,4%

 + Công nghiệp- TTCN- xây dựng cơ bản: ,4%

+  Thương mại dịch vụ: 32,2%

- Tôn giáo: Xã có 1 tôn giáo hoạt động là phật giáo

+ Xã có 01 ngôi Đình, 2 ngôi Đền và 05 ngôi Chùa trong đó được công nhận di tích lịch sử cấp Tỉnh gồm: Đền Bà Chúa thôn An Ấp